Training voor begeleiders van vertelgroepen, o.a. bij Stichting Platform Levensverhalen

Er is een groeiende belangstelling voor het persoonlijke verhaal en voor vertelgroepen.
Terecht, want actieve verhalengroepen leveren de deelnemers en hun omgeving veel op.

Samen leven begint met samen verhalen beleven

Deelname aan een vertelgroep is een belangrijk middel voor zingeving, zelfbewustzijn en maatschappelijke betrokkenheid. De deelname aan een vertelgroep en het doorgeven van verhalen en ervaringen aan andere generaties vormt een bijdrage aan de sociale cohesie in buurten, wijken en dorpen en leidt tot culturele en maatschappelijke initiatieven. Persoonlijke geschiedenissen van mensen blijken een rijkdom aan ervaringskennis beschikbaar te maken. Ze zijn onderdeel van ons cultureel erfgoed.

Praktische training verhalen vertellen

Deze praktische training behandelt inhoudelijke en organisatorische aspecten van het vertellen van verhalen. De training is direct toepasbaar bij het organiseren en begeleiden van een verhalengroep.

Aan de orde komen bijvoorbeeld:

 • De methodiek van verhalenrondes om tot vertellen te komen
 • het kiezen van thema’s
 • het verbinden met regionale thema’s en erfgoed
 • het leren luisteren naar levensverhalen
 • toewerken naar presentaties die voor anderen interessant zijn.
 • de rol van begeleiders
 • het benutten van het netwerk in de eigen omgeving
 • het werven van deelnemers en de samenstelling van de groep.

Voor alle mensen met een warme belangstelling voor de rijkdom van ervaring van ouderen en het uitwisselen van verhalen tussen oud en jong.
In de afgelopen trainingen kwamen vrijwilligers en ook beroepskrachten van:

 • welzijnsinstellingen
 • instellingen voor kunst & cultuur
 • ouderenbonden
 • erfgoedorganisaties
 • activiteitenbegeleiders in zorginstellingen
 • en anderen, die bijvoorbeeld leraar waren geweest of actief in groepswerk of verenigingsleven, om te leren werken met het vertellen van verhalen.

Deze workshop wordt al een aantal jaren aangeboden door Stichting Platform Levensverhalen. Daarnaast geef ik regelmatig maatwerktrainingen aan groepen die daar om vragen.

Logo_StichtingPlatformLevensverhalen

 

 

 

Terug naar workshops

Share