En meer...

Verder zijn er nog publicaties, plannen, allerlei berichten over samenwerking en inspiratie. Hieronder een greep daaruit.

 

Begeleiden van podiumpresentaties

bijvoorbeeld dit optreden van Isa van villa pinedo.

Een verhaal krijgt waarde als er wordt geluisterd, levensverhalen in vertelde vorm

Scan0

Hier kun je dit Artikel in Biografie Bulletin lezen.

Boekje tien jaar Vertelfestival, over verhalen vandaag

Scan 0

Dit boekje is in 1995 samengesteld door Loes Heijligers en Anne van Delft. Het is erg mooi vormgegeven door Melle Broeksma. U kunt een exemplaar bij mij opvragen, maar hier kunt u alvast de inhoud bekijken. Nog steeds is dit een heel waardevolle beschrijving van de groei van de vertelkunst zoals die van 1985 tot 1994 gestalte kreeg in het Vertelfestival in Amsterdam. Met de verschillende genres van vertellen. Met de namen van de honderden mensen die er aan mee hebben gewerkt. En met artikelen die nog steeds waardevol zijn, bijvoorbeeld het artikel: Vertellen is het delen van een vraag.

Lees hier Over Verhalen Vandaag

Ik mis oma

uitnodiging voorkant

Verhalen van ouderen in het theater en op het plein. Lees het artikel hier.

Een buurt vol verhalen

Het is al lang geleden (2002), maar het was een erg waardevol project in de Utrechtse wijk Lombok. Vanuit het museumcafé Lombok waren er wekelijkse vertelbijeenkomsten, uitwisselingen met heel veel groepen in de wijk en een voorstelling.  Er zijn een boek en een film over gemaakt. Christina Mercken heeft het proces en de methode beschreven in ‘Een buurt vol verhalen, integratie van generaties en culturen door buurtreminiscentie’ voor het NIZW. Later heeft Movisie, waar NIZW in is opgegaan, weer meer geschreven over de methode buurtreminiscentie. Hier kun je het hele boek Een buurt vol verhalen downloaden!

Ko van Reenen heeft er voor de NPS een documentaire over gemaakt. De verkorte versie daarvan kun je zien in dit filmpje.

Verhalen vertellen in sociale wetenschappen, in de wereld, in het leven

vertel boek christien brinkgreveChristien Brinkgreve is sociologe en heeft een plezierig leesbaar boek geschreven: Vertel, over de kracht van verhalen. Daarin heeft ze ook iets opgenomen over mijn werk met allerlei groepen mensen.

 

 

Artikel over verhalentafels, kunst in de wijk in Amsterdam Noord

VogelbuurtHet eenmalige magazine Made in Noord, een uitgave van Stadsdeel Noord en woningbouwvereniging Eigen Haard, geeft een overzicht van vijf buurtkunstprojecten die vanaf 2010 in de Vogelbuurt-IJplein plaatsvonden. [Read more…]

Leuk artikel over de nachtegalentochten en kikkerconcerten

Er is veel media-aandacht geweest voor de natuur- en verhalentochten van Op vleugels. Hieronder een mooi artikel uit het Oecomenisch maandblad Open deur, waarin ons ook gevraagd werd waarom we dit doen, zie pagina 1 & pagina 2. Voor meer informatie en andere artikelen zie www.opvleugels.nl.

Storytelling met Poetry Circle Nowhere

Erg leuk om te doen:
Ik geef les in storytelling aan de performing poets van Poetry Circle Nowhere, en zij maken daar performances van.

Te zien op festivals, en op de vele andere plekken waar zij optreden.

Interview verteller van het jaar in Vertel eens…

Vertel eens... is een tijdschrift over vertellen.
In het decembernummer onder andere een interview over mijn ambassadeurschap als Verteller van het Jaar.